Transport og opbevaring

Til transport af bauroc-blokpaller anbefaler vi anvendelse af en gaffeltruck eller en med gribetøj udstyret kran. Paller kan også flyttes ved hjælp af båndstropper, i sådanne tilfælde skal der anvendes vinkelsikringer under stropperne såvel ved den nederste som den øverste række blokke, og man skal sørge for, at krankrogen befinder sig mindst 1,7 m over blokpallens overflade. På byggepladsen opbevares pallerne enkeltvis med afstand imellem på en jævn flade, for eksempel på den planerede jordoverflade, på et færdigt gulv eller på et mellemloft i den bygning, som opføres.

bauroc produkter håndtering og transport vejledning for kunder.PDF

bauroc produkter håndtering og transport guide for transportører.PDF