bauroc RENOVE

bauroc RENOVE-isoleringsplader er fremstillet af porebeton med en tørtæthed på 375 kg/m³ og trykstyrke fb = 2,5 N/mm². Produkternes mål er 600×400×100. Materialets beregnede varmeledningsevne efter tørring er λD = 0,10 W/m·K.

Anvendelsesområde

bauroc RENOVE-isoleringsplader er udviklet til indendørs isolering af historiske bygninger med ydermure af tegl eller natursten, hvis facader skal bevares, og hvor det ikke er tilladt at isolere dem udenpå. Ved nyere byggerier er bauroc RENOVE-isoleringsplader egnede til isolering af ydervægge af porebetonblokke eller betonelementer. Selv om produkterne er udviklet med henblik på isolering af gamle stenvægge indefra, så kan de også bruges til isolering af stenvægge udefra.

Læs nærmere her om Baurocs løsning til isolering af gamle stenvægge indefra

Konkurrencefordele

Som materialets varmeledningsevne valgte vi λD=0,10W/mK, som er det bedste kompromis mellem væggens behov for isolering og sikring af en fortsat lang levetid for væggen. Ud over den netop passende varmeisoleringsevne er bauroc RENOVE-isoleringspladerne tilstrækkeligt solide til fastgøring af vægskabe og gardinstænger. Der er ikke behov for yderligere afdækning af isoleringspladerne med gipsplader.

Porebeton har en god evne til kapillær videreledning af vand, med andre ord er der tale om et kapillæraktivt isoleringsmateriale. Det betyder, at i en kritisk situation, hvor luftfugtighed i den kolde periode alligevel kondenserer på indersiden af den gamle væg, ledes det kondenserede vand takket være kapillaroverføringen tilbage i retning af det varme rum og kan igen fordampe i den varmere luft.

Til forskel fra damptæt isolering muliggør inderlaget af åndende bauroc RENOVE-isoleringsplader, at indersiden af væggen om sommeren får lov til at tørre igennem, så der ikke er risiko for fugtens kondensering under isoleringslaget i sommerens varmeperiode.

Læs nærmere her om fordelene ved kapillæraktivt isoleringsmateriale ved indendørs isolering af gamle stenvægge

Overensstemmelse og form

bauroc RENOVE-isoleringsplader er murblokke af kategori I, som opfylder kravene i den harmoniserede standard for mursten og er CE-mærkede. Det drejer sig om kasseformede mursten med glat overflade.

Montering

Den første række isoleringsplader skal monteres på et sten- eller betongulv på samme måde, som det sker med bauroc ELEMENT-skillevægsplader. Pladerne klæbes på den i forvejen jævnpudsede gamle væg med bauroc POREBETONLIM, ligeledes skal der være lim i alle vandrette og lodrette fuger.

NB! Ved limning af pladerne på den pudsede væg skal der ses efter, at limen er påført jævnt på hele pladens bagside, og at der ikke efterlades tomrum mellem plade og væg. Detaljeret monteringsanvisning findes her.

Mængdeberegning

Produkt kg/stk stk/m² stk/palle m³/palle m²/alusel Aluse kaal, kg Liimikulu (kg/m²)
bauroc RENOVE 12,2 4,17 60 1,44 14,4 750 6,5

 

Beregner af produktmængde

Blokke

Paller
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Bloklim

I sæk, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armatur

Type Meter mm
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Overliggere

Skøn over læs

Billæs Varernes vægt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal blokpaller Antal limpaller
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Antal bloklim i sæk, 25kg
{{ totalGlueBags }}

calc-product-murfor-info

Type mm calc-product-murfor-rolls
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}