Armering af murværk og ekspansionsfuger

Eksterne faktorer kan forårsage volumenændringer i blokvægge. Volumenændringer skyldes hovedsagelig af temperaturudsving og forandringer i fugtindhold. Dette fører til spændinger i konstruktionen. Da blokvæg er mindre modstandsdygtig overfor trækspændinger, kan disse spændinger forårsage revner. Disse revner udgør ikke en trussel mod murværks overordnede styrke, men ændrer færdigbehandlede overfladers udseende. Dannelsen af revner kan også forårsages af utilstrækkelig stivhed af fundamenter og bjælker. Desuden påvirker volumenreduktionen af selve porebetonblokke krakeleringen af blokvægge. Den rigtige projektering og montering forhindrer dannelsen af skadelige revner. For at reducere risikoen for revner, deler man med ekspansionsfuger murværket op i tilstrækkeligt små sektioner, og bruger man armering af blokvægge. Derudover kan man ved færdigbehandlingen af indre vægge bruge nettet, som også beskytter mod uønskede revner.

Armering

Revnedannelsen i murværket kan reduceres med armering af blokvægge. Med armeringen kan man også øge afstanden mellem ekspansionsfuger. Armeringen placeres i vandrette fuger, eller anvendes der armeringsbælter. Behovet for armering og armeringens placering bestemmer den projekteringsansvarlige. Det bør man absolut armere: – lange vægge, hvor modstanden mod sidelast (vind) er påkrævet; – mere belastede vægdele; – den første blokrække på fundamentet; – vinduesåbningernes nederste fuger (mindst 900 mm over åbningen til begge sider); – overliggernes understøttelsesflader (900 mm). Da bauroc blokkene lægges på en tynde limfuge, tilbyder vi to løsninger til murværks armering:

  • bruge armeringsjern Ø 8 mm;
  • bruge MURFOR-armering.

Fugearmering Murfor® Compact-A

Armering af blokmurværk er ikke obligatorisk, men anbefales. Murfor® Compact-A armeringsnet anvendes til at reducere risikoen for revner i bauroc blokvægge. Som regel kræver ikkebærende vægge, der er kortere end 3 m, ingen armering. I bauroc blokvægge anbefaler vi at armere den første fuge, hver fjerde fuge og den sidste fuge på hver etage, som vist i figur 5.1.

Figur 5.1. Placering af fugearmering

Ved montering rulles armeringen direkte på en ren blokoverflade. Alt efter blokkenes bredde, skal der anvendes et eller to Murfor Compact-A armeringsnet ved siden af hinanden.

Tabel 5.3. Murfor® Compact-A armerings dimensioner (mm) og normativt forbrug

Tykkelsen af blokmurværk Egnet armeringsnet og mængde i fugen
500 2 x Compact A-40
375 2 x Compact A-40
300 2 x Compact A-40
250 2 x Compact A-40
200 1 x Compact A-80
150* 1 x Compact A-80

*Dette gælder ikke PLADE vægge eller hele bauroc plade serien

Ved sammenføjning af Murfor® Compact-A må armeringen ikke placeres oven på hinanden! Krydsfibrene skal klippes igennem inden for 25 cm, og langsgående tråde placeres imellem hinanden inden for 25 cm, således at armeringens højde i sammenføjningen er lige med resten af fugen.

Alternativt kan man lave sammenføjningen med et 25 cm langt tilpasset “tand” som vist på billedet.

For fuger med to parallelle armeringsnet, skal sammenføjningerne placeres på forskellige steder, helst mindst 50 cm fra hinanden.

Armeringssammenføjninger i forskellige fuger skal placeres på forskellige steder i murværket, ikke over hinanden.

Armering Ø 8 mm

Da bauroc blokke lægges på en tynd limfuge, er det nødvendigt at fræse noter i overfladen af blokkene, før man armerer fugerne. Man kan bruge enten en hånd- eller elektrisk fræser. De nævnte noter udfyldes med bauroc POREBETONLIM, inden man monterer armeringsjern. Derefter presses armeringsjern ind i noterne, der er fyldt med lim, så de er helt dækkede af lim. Afstand mellem fugearmering og blokkens yderside skal være ca. 60 mm. I tilfælde, hvor der kræves armering, er minimumskrav for armering opfyldt, hvis der placeres to armeringsjern i hver fjerde fuge i en 375 mm, 300 mm og 250 mm tykke væg, og en Ø 8 mm armeringsjern i en 200 mm og 150 mm tykke væg. Placeringen af fugearmering for forskellige blokvægge er vist i figur 6.1.

Figur 6.1.  Placering af fugearmering 

Ekspansionsfuger

Eftersom hver bygning er unik, kan der ikke gives nøjagtige anvisninger for, hvor ekspansionsfuger skal placeres. Det skal afgøres af den projektansvarlige, der finder de mest egnede steder, hvor fuger skal være.

Ekspansionsfuger skal planlægges til følgende steder:

  • mellem fundament og væg ved hjælp af bitumen rullemateriale
  • hvor en varm og kold væg møder eller ved overgangen mellem dem
  • i tilfælde hvor blokvæggen ændrer tykkelsen
  • hvor lange støttende vægge krydser
  • hvor væggene møder stolper eller vægge af andre materialer
  • hvor væghøjden ændrer markant.

Tætning af ekspansionsfuger

Eftersom murværket er skåret igennem ved ekspansionsfugen, skal fugerne forsigtigt tætnes og beskyttes mod vejrforhold. Ekspansionsfuger fyldes normalt med mineraluld (f.eks. ISOVER TK). Ydervægs ekspansionsfuger tætnes både ud- og indvendigt med elastisk fugemasse, som under udendørs forhold skal være vejrbestandig. Overfladebehandlingsmaterialet må ikke dække over fugemassen, ellers vil fugen miste sit formål. Fugerne kan ligeledes dækkes af med passende lister. Ekspansionsfuger kan f.eks. laves ifølge det viste eksempel i figur 6.2.

Figur 6.2.      Ekspansionsfuge

Data pr. 14/08/2018