bauroc ECOTERM+

ECOTERM+

bauroc ECOTERM+-blokkene fremstilles af porebeton med en tørdensitet på 300 kg/m³ og en trykstyrke på fb=1,8 N/mm². bauroc ECOTERM+-blokke tilbydes i 3 forskellige tykkelser (500 mm, 375 mm og 300 mm).

Anvendelsesområde

Hovedanvendelsesområdet er opførelsen af energieffektive enlags ydervægge uden yderligere varmeisolering. bauroc ECOTERM+-blokkene anvendes i ydervægge på såvel enfamilieshuse, boligblokke, kontorbygninger som forskellige offentlige bygninger som bærende og varmeisolerende byggeelement.

Konformitet og form

bauroc ECOTERM+-blokkene er mursten af 1. kategori, som opfylder kravene til mursten i den harmoniserede norm og er CE-mærket.
Det drejer sig om kvaderformige mursten med glatte flader, i den ene ende er de udstyret med én (300 mm) lodret not eller to (500 mm og 375 mm) lodrette noter.

bauroc ECOTERM+ 500 og 375

Massive og samtidig lette vægblokke med en bredde på 500 mm og 375 mm gør det muligt at opføre en enkeltlags varmetæt ydervæg uden herved at anvende yderligere varmeisolerende materialer. Tykke massive vægge beskytter om vinteren mod kulde og om sommeren mod hede. De garanterer en tilstrækkelig lyddæmpning såvel som en meget god brandbeskyttelse. Uanset deres store mål er blokkene lette og nemme at forarbejde. De er meget velegnet for bygherrer, som selv ønsker at opføre deres eget hjem. Der er ikke behov for nogen komplicerede værktøjer eller hjælpemidler.
Blokkene fremviser en meget god trykstyrke (fb=1,8 N/mm²), som muliggør opførelse af bærende vægge i flere etager. Det maksimale antal etager afhænger af det konkrete projekt, fremfor alt af loftselementernes længde samt af længde og beliggenhed af vindues- og døråbningerne. Det typiske antal etager er 2-3. Udover af blokkenes styrkeværdier påvirkes murværkets bæreevne naturligvis også af vægtykkelsen. Heraf kommer muligheden for af bauroc ECOTERM+ 375 og 500 blokke at opføre bygninger med flere etager end bygninger af 200 mm blokke fra andre fabrikanter (trods en bedre trykstyrke på 3 MPa).

bauroc ECOTERM+ 300

Blokke med tykkelse 300 mm anvendes i bygninger, hvor der ikke stilles helt så store krav til ydervæggens varmeledningsevne (sportshaller, supermarkeder, lagerbygninger, produktionsbygninger osv).

 

bauroc ECOTERM + 500. Varmeledningsevne for en sådan færdig behandlet væg er U=0,15 W/m²K.

bauroc ECOTERM + 375.  Varmeledningsevne for en sådan færdig behandlet væg er U=0,20 W/m²K.

bauroc ECOTERM + 300.  Varmeledningsevne for en sådan færdig behandlet væg er U=0,25 W/m²K

Forarbejdning

bauroc-blokke mures fast til hinanden med en tynd mørtelfuge af tyndlagsmørtel, det muliggøres af stenenes præcise mål og deres glatte overflade. Fugerne udelukker dannelsen af kuldebroer, garanterer en bedre lufttæthed og giver murværket mere styrke.
Hertil anvendes bauroc-tyndlagsmørtel, som har en trykstyrke på ≥10 N/mm². Alle murværkets vandrette fuger skal omhyggeligt udfyldes med tyndlagsmørtel, og fugerne må ikke være tyndere end 1 mm og ikke tykkere end 3 mm. I hver lodret fuge skal mindst én sten have en not. Til at garantere lufttætheden af de lodrette fuger bliver disse noter for hver række blokke udfyldt med bauroc-tyndlagsmørtel.

Mål

Produkter Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm)
ECOTERM+ 500 600 500 200
ECOTERM+ 375 600 375 200
ECOTERM+ 300 600 300 200

Emballering og transport

Til transport pakkes blokkene på træpaller med målene 0,8 x 1,2 m. Til beskyttelse mod vejrliget er blokpallerne indpakket i termokrympende folie. Til identifikation af produkterne udstyres pallerne med kulørte klæbemærker. Der anvendes et grønt klæbemærke til ECOTERM+-blokke.

Kvantitativ beregning 

Produkter kg/st. st./m² st./palle  m²/palle  Tyndlags-mørtel-behov(kg/m²)
ECOTERM+ 500 24,3 8,3 24 2,88 11,7
ECOTERM+ 375 18,2 8,3 32 3,84 9,0
ECOTERM+ 300 14,6 8,3 40 4,80 7,5

De tekniske data for bauroc ECOTERM+-blokke finder du her.

Beregner af produktmængde

Blokke

Paller
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Bloklim

I sæk, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armatur

Type Meter mm
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Overliggere

Skøn over læs

Billæs Varernes vægt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal blokpaller Antal limpaller
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Antal bloklim i sæk, 25kg
{{ totalGlueBags }}

calc-product-murfor-info

Type mm calc-product-murfor-rolls
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}

Nyttige links