Luftlydisolering af enkeltlags bauroc væg

Væggens luftlydisolering afhænger hovedsageligt af væggens vægt, dvs. tykkelse og materialets densitet.

Luftlydisoleringsværdier der kan opnås med enkeltlags bauroc vægkonstruktioner, er vist i tabellen nedenfor.

Tabel. Pudsede bauroc vægs luftlydisolering Rw, dB

bauroc vægblokkePorebetons tørdensitet, kg/m³Blokvæggens tykkelse, mm
100150200250300375500
ECOTERM+300444750
UNIVERSAL3754247
CLASSIC4253640434648
ELEMENT4753741
HARD/PLADE53538464950
ACOUSTIC *)57539444749

*) ACOUSTIC 200 mm tykke væg kan opføres af ACOUSTIC 250 blokke, ved at lægge blokkerne på højkant.

Tabellens værdier gælder under forudsætning af, at væggen er pudset, at alle væggens fuger er udfyldt i henhold til krav og at bivirkninger via andre konstruktioner ikke svækker isoleringen. Man regner med normativt pudsforbrug af 10 kg/m² på begge vægsider.

Vægisolering

En mulighed for at forbedre væggenes lyddæmpende egenskaber er, at dække væggene med gipsplader, som vist i eksemplerne i nedenstående figur.

Forbedring af væggens lydisoleringsværdi ΔRw = 5–10 dB / Forbedring af væggens lydisoleringsværdi ΔRw = 15–20 dB

Data pr. 13.08.2018