Luftlydisolering af enkeltlags bauroc væg

Væggens luftlydisolering afhænger hovedsageligt af væggens vægt, dvs. tykkelse og materialets densitet.

Luftlydisoleringsværdier der kan opnås med enkeltlags bauroc vægkonstruktioner, er vist i tabellen nedenfor.

Tabel. Pudsede bauroc vægs luftlydisolering Rw, dB

bauroc vægblokke Porebetons tørdensitet, kg/m³ Blokvæggens tykkelse, mm
100 150 200 250 300 375 500
ECOTERM+ 300 44 47 50
UNIVERSAL 375 42 47
CLASSIC 425 36 40 43 46 48
ELEMENT 475 37 41
HARD/PLADE 535 38 43 46 49 50
ACOUSTIC *) 575 39 44 47 49

*) ACOUSTIC 200 mm tykke væg kan opføres af ACOUSTIC 250 blokke, ved at lægge blokkerne på højkant.

Tabellens værdier gælder under forudsætning af, at væggen er pudset, at alle væggens fuger er udfyldt i henhold til krav og at bivirkninger via andre konstruktioner ikke svækker isoleringen. Man regner med normativt pudsforbrug af 10 kg/m² på begge vægsider.

Vægisolering

En mulighed for at forbedre væggenes lyddæmpende egenskaber er, at dække væggene med gipsplader, som vist i eksemplerne i nedenstående figur.

Forbedring af væggens lydisoleringsværdi ΔRw = 5–10 dB / Forbedring af væggens lydisoleringsværdi ΔRw = 15–20 dB

Data pr. 13.08.2018