Tekniske data

Eftersom der på Baurocs fabrik fremstilles porebetonprodukter med forskellig massefylde, vil også de tekniske data for produkterne variere i forhold til hinanden. De hertil svarende oplysninger for forskellige produkter – ECOTERM+, CLASSIC, ELEMENT, OVERLIGGERE– er angivet i tabellen.

Tabel 1. Tekniske data for bauroc-porebeton

Værdi ECOTERM+ UNIVERSAL CLASSIC ELEMENT PLADE ACOUSTIC HARD
Tørdensitet (kg/m³) 300 ± 25 375 ± 25 425 ± 30 475 ± 25 535 ± 30 575 ± 30 535 ± 30
Normeret trykstyrke (middel) (N/mm²) 1,8 2,5 3,0 3,0 4,5 4,0 5,0
Svind (mm/m) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Vedhæftningsevne (N/mm²) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Varmeledningsevne λ10,dry (W/mK) 0,072 0,09 0,10 0,11 0,13 0,155 0,13
Varmeledningsevne, λD (W/mK) 0,08 0,10 0,11 0,125 0,145 0,140 0,145
Brandoptræden Klasse A1 Klasse A1 Klasse A1 Klasse A1 Klasse A1 Klasse A1 Klasse A1
Dampdiffusionskoefficient 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Modstandsevne mod frost
(Frost-tø skift cyklar)
25 35 35 35 50 5o 5o

Blokke og skillevægsplader

De på baurocs fabrik i Andja fremstillede porebetonblokke opfylder kravene i den harmoniserede norm EN 771-4:2003/A1:2005 “Forskrifter for byggesten til murværk – Del 4: Porebetonbyggesten” og er CE-mærket. Det drejer sig om byggesten til murværk i kategori I.

Tabel 2. Modulmål, gennemsnitlige tørdensiteter og vægt af baurocs blokke og skillevægsplader

Produkt Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Densitet (kg/m³) Vægt * (kg/st)
ECOTERM+ 500 600 500 200 300 19,8
ECOTERM+ 375 600 375 200 300 14,9
ECOTERM+ 300 600 300 200 300 11,9
UNIVERSAL 200/300 600 200/300 300/200 375 14,9
CLASSIC 300 600 300 200 425 16,8
CLASSIC 250 600 250 200 425 14,0
CLASSIC 200 600 200 200 425 11,2
CLASSIC 150 600 150 200 425 8,4
CLASSIC 100 600 100 200 425 5,6
HARD 300 600 300 200 535 21,2
HARD 250 600 250 200 535 17,7
HARD 200 600 200 200 535 14,1
ACOUSTIC 250 600 250 200 575 19,0
ACOUSTIC 150 600 150 200 575 11,4
ELEMENT 150 600 150 400 475 18,8
ELEMENT 100 600 100 400 475 12,5
ELEMENT 75 600 75 400 475 9,4
ELEMENT 50 600 50 400 475 6,3
PLADE 150 600 150 400 535 21,2
PLADE 125 600 125 400 535 17,7
PLADE 100 600 100 400 535 14,1
PLADE 75 600 75 400 535 10,6
PLADE 50 600 50 400 535 8,68

* Vægt – 1,1 gange tørdensiteten, som anvendes ved beregninger som normværdi for egenvægten.

Målenes tolerancer

Tolerancerne for alle baurocs blokkes og skillevægspladers mål opfylder kravene til kategori TLMB (norm EN 771-4:2003/A1:2005). Den nævnte kategori stiller de strengeste krav til nøjagtigheden af målene for byggesten til murværk og fastlægger også kriterierne for fladers jævnhed og parallelitet.
De faktiske mål og tolerancer for blokkene findes i tabel 3. Den maksimale jævnhedsafvigelse for alle blokkes og skillevægspladers indbygningsflader udgør ≤ 1,0 mm, og indbygningsfladernes maksimale parallelitetsafvigelse udgør ≤ 1,0 mm.

Tabel 3. Faktiske mål og tolerancer for bauroc blokke og skillevægsplader

Produkter Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm)
ECOTERM+ 500  599±1,5  499±1,5 198±1,0
ECOTERM+ 375 374±1,5
ECOTERM+ 300  299±1,5
UNIVERSAL 200/300 198±1,0 / 299±1,5 299±1,5 / 198±1,0
CLASSIC 300  299±1,5 198±1,0
CLASSIC 250 249±1,5
CLASSIC 200  199±1,5
CLASSIC 150  149±1,5
CLASSIC 100  99±1,5
HARD 300 299±1,5
HARD 250 249±1,5
ACOUSTIC 250 249±1,5
ACOUSTIC 150 249±1,5
ELEMENT /PLADE150  149±1,5 398±1,0
ELEMENT/PLADE 100  99±1,5
ELEMENT/PLADE 75 74±1,5
ELEMENT/PLADE 50 54±1,5

U-BLOKKE

U-BLOKKE saves ud af bauroc-blokke med passende bredde efter autoklavebehandlingen. Deres tekniske data er dermed de samme som for de tilsvarende blokke af typerne ECOTERM+ og CLASSIC. Også de ydre mål og tolerancer for U-BLOKKENE er de samme som for almindelige blokke, kun U-BLOKKENES længde afviger: 500 mm. U-BLOKKENES tværsnit og mål er angivet på figuren.

bauroc-OVERLIGGERE

De på baurocs fabrik i Andja fremstillede overliggere af porebeton opfylder kravene i den harmoniserede norm EN 12602:2016 „Præfabrikerede armerede elementer af autoklaveret porebeton“ og er CE-mærket.

bauroc-OVERLIGGERNE kan anvendes som bærende element ved broslagning over åbninger (med undtagelse af de i tabel 4 angivne overliggere). Overliggerne fremstilles med bestemte typemål. Nøjagtige benævnelser og de vigtigste angivelser for overliggerne fremgår af de efterfølgende tabeller. Overliggerens betegnelse indeholder overliggerens modulmål i rækkefølgen: Længde x Bredde x Højde (mm). Overliggernes bredde og breddetolerancerne (det faktiske totalmål ±1,5 mm) svarer til blokkenes mål. Højden for en overligger udgør 200 mm, 400 mm eller 600 mm og højdetolerancerne – det faktiske totalmål ±5,0 mm. Overliggerlængdens tolerancer – det faktiske totalmål ±15 mm.

Ikke-bærende overliggere

Tabel 4. Ikke-bærende overliggere til skillevægsplader med en bredde på 75 eller 100 – overliggernes faktiske mål og vægte.

Overliggerens betegnelse Længde
(mm)
Bredde
(mm)
Højde
(mm)
 Maks. lysning (mm) Bæreevne
(kN/m)
Bøjning
(mm)
Vægt (kg)
1200x75x200 1193 74 198 1000 13,5
1200x100x200 1193 99 198 900 18
1600x100x200 1591 99 198 1300 24
2000x100x200 1989 99 198 1700 30
2400x100x200 2387 99 198 2000 36

Bærende overliggere

Tabel 5. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 100 mm.

Overliggerens betegnelse Længde
(mm)
Bredde
(mm)
Højde
(mm)
 Maks. lysning (mm) Bæreevne
(kN/m)
Bøjning
(mm)
Vægt (kg)
1000x100x260 994 99 258 800 35,5 0,57 20
1200x100x260 1193 99 258 1000 23,5 0,72 24
1400x100x260 1392 99 258 1200 18 1,10 28
1800x100x260 1790 99 258 1600 12 2,24 37

 

Tabel 6. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 125 mm.

Overliggerens betegnelse Længde
(mm)
Bredde
(mm)
Højde
(mm)
 Maks. lysning (mm) Bæreevne
(kN/m)
Bøjning
(mm)
Vægt (kg)
1200x125x200 1193 124 198 1000 13,4 0,47 23
1600x125x200 1591 124 198 1200 10,00 3,12 31
2000x125x200 1989 124 198 1500 5,0 3,01 38
2400x125x200 2387 124 198 2000 3,0 4,23 46

Tabel 7. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 150 mm.

Overliggerens betegnelse Længde
(mm)
Bredde
(mm)
Højde
(mm)
 Maks. lysning (mm) Bæreevne
(kN/m)
Bøjning
(mm)
Vægt (kg)
1200x150x200 1193 149 198 950 10 0,5 27
1600x150x200 1591 149 198 1200 20,0 1,68 42
2000x150x200 1989 149 198 1500 20,0 3,36 57
2400x150x400 2387 149 398 2000 20,0 1,26 111
3000x150x400 2984 149 398 2500 15,0 1,72 147

Tabel 8. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 200 mm.

Overliggerens betegnelse Længde
(mm)
Bredde
(mm)
Højde
(mm)
 Maks. lysning (mm) Bæreevne
(kN/m)
Bøjning
(mm)
Vægt (kg)
1200x200x200 1193 199 198 950 20,0 0,6 39
1600x200x200 1591 199 198 1200 25,0 1,9 54
2000x200x200 1989 199 198 1600 25,0 3,9 69
2400x200x200 2387 199 198 2000 20,0 5,4 89
3000x200x200 2984 199 198 2500 15,0 8,2 118
1600x200x400 1591 199 398 1200 30,0 0,4 98
2000x200x400 1989 199 398 1600 30,0 1,2 123
2400x200x400 2387 199 398 1900 25,0 1,8 151
3000x200x400 2984 199 398 2500 20,0 2,9 194
3600x200x400 3581 199 398 3100 15,0 4,2 234
4000x200x400 3979 199 398 3500 15,0 6,0 262
5200x200x600 5173 199 598 4600 12,0  5,1 499
6000x200x600 5969 199 598 5400 11,0  7,9 576

Tabel 9. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 250 mm.

Overliggerens betegnelse Længde
(mm)
Bredde
(mm)
Højde
(mm)
 Maks. lysning (mm) Bæreevne
(kN/m)
Bøjning
(mm)
Vægt (kg)
1200x250x200 1193 249 198 950 20,0 0,5 48
1600x250x200 1591 249 198 1200 20,0 1,38 64
2000x250x200 1989 249 198 1600 20,0 2,94 85
2400x250x200 2387 249 198 1900 20,0 4,09 114
3000x250x200 2984 249 198 2500 15,0 7,00 146
1600x250x400 1591 249 398 1200 30,0 0,35 114
2000x250x400 1989 249 398 1600 30,0 0,92 143
2400x250x400 2387 249 398 1900 30,0 1,97 175
3000x250x400 2984 249 398 2500 25,0 3,40 221
3600x250x400 3581 249 398 3100 20,0 5,45 268
4000x250x400 3979 249 398 3500 20,0 5,78 311
4400x250x400 4377 249 398 3800 20,0  8,22 345
5200x250x600 5173 249 598 4600 18,0  6,48 584
6000x250x600 5969 249 598 5400 13,0  8,96 670

Tabel 10. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 300 mm.

Overliggerens betegnelse Længde
(mm)
Bredde
(mm)
Højde
(mm)
 Maks. lysning (mm) Bæreevne
(kN/m)
Bøjning
(mm)
Vægt (kg)
1600x300x200 1591 299 198 1200 20,0 1,32 75
2000x300x200 1989 299 198 1600 20,0 2,86 98
2400x300x200 2387 299 198 1900 20,0 4,54 128
3000x300x200 2984 299 198 2500 15,0 7,65 167
1600x300x400 1591 299 398 1200 30,0 0,32 134
2000x300x400 1989 299 398 1600 30,0 1,84 169
2400x300x400 2387 299 398 1900 30,0 2,12 206
3000x300x400 2984 299 398 2500 30,0 3,91 260
3600x300x400 3581 299 398 3100 20,0 5,31 315
4000x300x400 3979 299 398 3500 20,0 5,66 364
4400x300x400 4377 299 398 3800 20,0  8,62 404
5200x300x600 5173 299 598 4600 20,0  6,94 688
6000x300x600 5969 299 598 5400 15,0  8,89 800

Tabel 11. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 375 mm.

Overliggerens betegnelse Længde
(mm)
Bredde
(mm)
Højde
(mm)
 Maks. lysning (mm) Bæreevne
(kN/m)
Bøjning
(mm)
Vægt (kg)
1600x375x200 1591 374 198 1200 20,0 1,22 90
2000x375x200 1989 374 198 1600 20,0 2,74 117
2400x375x200 2387 374 198 1900 20,0 4,39 151
3000x375x200 2984 374 198 2500 15,0 7,52 197
1600x375x400 1591 374 398 1200 30,0 0,28 167
2000x375x400 1989 374 398 1600 30,0 0,74 208
2400x375x400 2387 374 398 1900 30,0 1,95 253
3000x375x400 2984 374 398 2500 30,0 3,70 319
3600x375x400 3581 374 398 3100 20,0 6,39 385
4000x375x400 3979 374 398 3500 25,0 6,82 428
4400x375x400 4377 374 398 3800 25,0 10,38 475
5200x375x600 5173 374 598 4600  25,0 8,23 837
6000x375x600 5969 374 598 5400  25,0 13,97 965

Tabel 12. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 500 mm.

Overliggerens betegnelse Længde
(mm)
Bredde
(mm)
Højde
(mm)
 Maks. lysning (mm) Bæreevne
(kN/m)
Bøjning
(mm)
Vægt (kg)
1600x500x200 1591 499 198 1200 20,0 1,52 120
2000x500x200 1989 499 198 1600 20,0 3,41 154
2400x500x200 2387 499 198 1900 20,0 4,17 196
3000x500x200 2984 499 198 2500 15,0 6,96 251
1600x500x200 1591 499 198 1200 30,0 0,21 226
2000x500x400 1989 499 398 1600 30,0  0,55 274
2400x500x400 2387 499 398 1900 30,0  1,23 329
3000x500x400 2984 499 398 2500 30,0  3,42 414
3600x500x400 3581 499 398 3100 25,0  6,09 498
4000x500x400 3979 499 398 3500 25,0  7,12 566
4400x500x400 4377 499 398  3800  25,0  9,98 693
5200x500x600 5173 499  598  4600  25,0  7,78  1117
6000x500x600 5969 499 598 5400  25,0  13,51 1253