Varmeisolerende ydervæg

Af bauroc byggeblokke kan man både bygge traditionelle ydervægge med ekstra varmeisolering og unikke massive stenvægge uden yderligere varmeisolering. U-værdi, som viser varmeisoleringsevnen af den traditionelle væg, er afhængig af de valgte vægblokke samt isoleringsmaterialet. U-værdien for en enkeltlags ydervæg uden varmeisolering er for ECOTERM+ 375 blokke 0,20 W/(m²K) og for ECOTERM+ 500 blokke 0,15 W/(m²K).

Eftersom holdbare CLASSIC (3 MPa) og HARD (5 MPa) vægblokke har en væsentlig bedre varmeisoleringsevne end letklinkerblokke, betonblokke og silikatblokke, giver bauroc produkter med samme vægkonstruktion (lige tykke murværk og lige tykke varmeisoleringslag) altid en ydervæg med betydeligt bedre varmeisoleringsevne. Beregninger har vist, at varmetab ved brug af andre byggesten er 20 til 40% større, som det kan ses i figur 1 og 2. Jo tykkere blokmurværket er, jo større er forskellen i ydervægs varmeisoleringsevnen til fordel for bauroc blokke.

Figur 1. Sammenligning af en ydervæg af bauroc CLASSIC 200 blokke på limfuger med en ydervæg lagt af andre almindeligt anvendte 200 mm byggesten på mørtelfuger.

Fordele ved varmeisolerede vægge af bauroc CLASSIC og HARD letblokke

·     Sammenlignet med væggene af andre byggeblokke, har væggen af bauroc blokke ved lige tykke varmeisoleringslag væsentlig bedre varmeisoleringsevne, der sikrer lavere varmeomkostninger i fremtiden.

·     Kvadratmeterprisen for en færdigbehandlet blokvæg er billigere sammenlignet med de andre mest almindelige stenblokke.

·     Byggeprocessen er hurtigere, forbrug af bauroc blokke er kun 8,3 stk./m2 og det er hurtigere at lægge blokkerne på limfugen end at lægge dem med mørtel. Samtidig er det også tilladt at lægge bauroc blokke med mørtel.

·     Et bauroc murværk med limfuger er lufttæt og udelukker derfor muligheden for, at den varme indendørsluft kommer ind i ydervæggens konstruktioner og kondenserer i koldere dele af vægkonstruktioner.

·     Lufttæthed er en meget stor fordel ved murværket af porebetonblokke, specielt i forhold til murværket af letklinkerblokke, da letklinkerblokke ikke er af lufttæt materiale og fugten fra den varme indendørsluft derfor nemt kan komme ind i ydervæggen, kondensere der i koldere steder og medføre dannelse af skimmel inde i væggen.

·     Vinduer og døre kræver ikke separate monteringsrammer, men kan monteres direkte i porebetonvæg, da CLASSIC og HARD-blokkernes varmeisoleringsevne er endnu bedre end træets. Som i alle varmeisolerede vægge, anbefaler man også i bauroc vægge at dække vindues- og dørrammer med et isolerende lag udefra.

·     Porebeton ligesom ler har den positiv egenskab, at binde og frigive fugten i luften og derved bidrage til en god indendørs fugtbalance. Derfor er lerpuds godt egnet til den indvendige overfladebehandling af bauroc vægge. Mere om de positive materialegenskaber af porebeton kan du læse her.

Data pr. 20.07.2018