bauroc ACOUSTIC

bauroc ACOUSTIC 150

For bauroc ACOUSTIC-blokkenes vedkommende drejer det sig om det bauroc -produkt, som har de bedste lyddæmpende egenskaber. Blokkene fremstilles af porebeton med en tørdensitet på 575 kg/m³ og en trykstyrke på fb=4,0 N/mm². ACOUSTIC-blokke tilbydes i 2 forskellige tykkelser (250 mm, 150 mm).

Anvendelsesområde

bauroc ACOUSTIC-blokkenes større densitet garanterer Dem bedre lyddæmpende egenskaber. Blokkene er fremragende egnet til anvendelse i bærende og ikke-bærende indervægge, af hvilke der kræves bedre lyddæmpning. Med yderligere varmeisolering kan blokkene også anvendes til opførelse af ydervægge. ACOUSTICc- og bauroc HARD-blokke har ligeværdige lyddæmpende egenskaber.

bauroc ACOUSTIC 250 (48 dB): egner sig til opførelse af vægge mellem sygestuer i sundhedsinstitutioner, mellem klasseværelser i undervisningsinstitutioner, mellem grupperum i børnehaver og mellem kontorrum.

bauroc ACOUSTIC 150-blokke kan anvendes til flerlags vægkonstruktioner (60 dB). Dette indbefatter mellemvægge mellem boliger, vægge mellem tekniske rum med støjbelastning og beboelses- eller arbejdsrum .

Konformitet og form

bauroc ACOUSTIC-blokkene er mursten af 1. kategori, som opfylder kravene til mursten i den harmoniserede norm og er CE-mærket. Det drejer sig om kvaderformige mursten med glatte flader.

Forarbejdning

bauroc -blokke mures fast til hinanden med en tynd mørtelfuge af tyndlagsmørtel, det muliggøres af stenenes præcise mål og deres glatte overflade. Fugerne udelukker dannelsen af kuldebroer, garanterer en bedre lufttæthed og giver murværket mere styrke.
Hertil anvendes bauroc -tyndlagsmørtel, som har en trykstyrke på ≥10 N/mm². Alle murværkets vandrette fuger skal omhyggeligt udfyldes med tyndlagsmørtel, og fugerne må ikke være tyndere end 1 mm og ikke tykkere end 3 mm.
Til forskel fra CLASSIC-blokkene er begge blokkenes endeflader glatte og uden noter. Ved opmuring skal bindemidlet altså også påføres blokkenes endeflader. Opnåelse af god støjdæmpning forudsætter, at vandrette og lodrette fuger er fuldstændigt fyldt med bindemiddel.

Mål

 Produkter  Længde (mm)  Bredde (mm)  Højde (mm)
 bauroc ACOUSTIC 250 600  250 200
 bauroc ACOUSTIC 150 600  150 200

Emballering og transport

Til transport pakkes blokkene på træpaller med målene 0,8 x 1,2 m. Til beskyttelse mod vejrliget er blokpallerne indpakket i termokrympende folie.

Kvantitativ beregning

Produkter kg/st. st./m² st./palle  m²/palle  Tyndlags-mørtel-behov(kg/m²)
bauroc ACOUSTIC 250 23,3 8,3 4824 5,76 6,5
bauroc ACOUSTIC 150 14,0 8,3 80 9,60 4,9

De tekniske data for bauroc ACOUSTIC-blokke finder du her.

Beregner af produktmængde

Blokke

Paller
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Bloklim

I sæk, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armatur

Type Meter mm
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Overliggere

Skøn over læs

Billæs Varernes vægt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal blokpaller Antal limpaller
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Antal bloklim i sæk, 25kg
{{ totalGlueBags }}

calc-product-murfor-info

Type mm calc-product-murfor-rolls
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}

Nyttige links