Passivhusets ydervæg – bauroc løsning

Ved passivhusets projektering i henhold til metoden udviklet af Passivhaus Institut, skal ydervæggene have en varmeisoleringsevne på U ≤ 0,15 W/(m2K), som et væg af bauroc ECOTERM+ 500 blokke svarer til. Dog viser de energimæssige beregninger, at ved projektering af passivhuse under de nordiske klimaforhold, skal en U-værdi på ≤ 0,1 W/(m2K) sættes som mål for ydervægs varmeledningsevnen.

Figur 3. Anbefalet løsning med bauroc ECOTERM+ 300 blokke til passivhusets ydervæg.

bauroc tilbyder projekteringsansvarlige og bygherrer af passivhuse en meget enkel  ydervægskonstruktion. Vi anbefaler, at opføre et 300 mm blokmurværk af bauroc ECOTERM+ 300 blokke med den bedste varmeisoleringsevne, og lægge markedets bedste 200 mm varmeisolering med λD ≤ 0,032 W/(mK) til. Sådan en vægkonstruktion opfylder kravet på U ≤ 0,1 W/(m2K).

Meget positivt er også, at vinduer og døre direkte kan monteres ind i ECOTERM+ murværk, uden behov for yderligere monteringsrammer. Et 200 mm varmeisoleringslag på ydervæg er en almindelig praksis og betydelig nemmere at bygge med end andre traditionelle løsninger.

En yderligere fordel ved at vælge bauroc produkter i projektering og opførsel af passivhuse er, at det er let at opnå passivhusets påkrævede lufttæthed, fordi selve bauroc blokmurværket er lufttæt, og for at forhindre luftlækage, skal man kun rette opmærksomheden mod tilslutningssteder (gulve, lofter, døre og vinduer). De strenge krav til passivhusets lufttæthed er forbundet med behovet for, at minimere varmetab som følge af luftlækage.

Du kan finde kravene til passivhusets forskellige dele på Passivhaus Instituts hjemmeside

http://www.passivehouse.com/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm

 

Data pr. 29.09.2020