bauroc UNIVERSAL

bauroc UNIVERSAL

bauroc UNIVERSAL-blokke fremstilles af porebeton med en tørdensitet på 375 kg/m³ og en trykstyrke på fb=2,5 N/mm². Universal-blokke fremstilles med målene 600x300x200.

Anvendelsesområde

Til forskel fra de andre bauroc -blokke har UNIVERSAL-blokkens flader ingen noter, de er altså glatte. Dette gør det muligt at indbygge blokke såvel stående (bredde 200 mm) som liggende (bredde 300 mm). Opførelsen af 200 mm-vægge er særligt effektiv – ved blokkenes indbygning på langs bliver materialebehovet kun 5,6 blokke/m². Gennem deres hurtige og dermed prisgunstige indbygning er Universal-blokkene særlig egnet til anvendelse ved store byggeprojekter.

bauroc UNIVERSAL-blokke kan anvendes til opførelse af såvel bærende som ikke-bærende vægge. Ydervægge opmuret af Universal-blokke behøver yderligere varmeisolering.

Konformitet og form

bauroc UNIVERSAL blokkene er mursten af 1. kategori, som opfylder kravene til mursten i den harmoniserede norm og er CE-mærket. Det drejer sig om kvaderformige mursten med glatte flader.

Forarbejdning

bauroc UNIVERSAL-blokke kan såvel mures sammen med tyndlagsmørtel til blokke som anvendes med almindelig opmuringsmørtel. Aeroc anbefaler anvendelse af tyndlagsmørtel til blokke, eftersom yderligere varmetab gennem ydermurenes mørtelfuger dermed kan formindskes. En med tyndlagsmørtel opført væg lader sig derudover endnu bedre slutforarbejde

Ved opførelse af kortere og mindre belastede vægge kan man lade være med at udfylde murværkets lodrette fuger. Ved opførelse af vægge med større belastning og lange vægge anbefales det også at fylde murværkets lodrette fuger, eftersom murværk med udfyldte lodrette fuger også vil være lufttæt uden slutbearbejdning (pudsning) af væggen.

Mål

Produkter Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm)
bauroc UNIVERSAL(stående) 600 200 200
bauroc UNIVERSAL(liggende) 600 300 200

Emballering og transport

Til transport pakkes blokkene på træpaller med målene 0,8 x 1,2 m. Til beskyttelse mod vejrliget er blokpallerne indpakket i termokrympende folie. Til identifikation af produkterne udstyres pallerne med kulørte klæbemærker. Der anvendes et sort klæbemærke til Universal-blokke.

Kvantitativ beregning

Produkter kg/st. st./m² st./palle m²/palle Tyndlags-mørtel-behov
(kg/m²)
bauroc UNIVERSAL(stående) 18,2 5,6 40 7,2 3,6
bauroc UNIVERSAL(liggende) 18,2 8,3 40 7,2 7,5

De tekniske data for bauroc UNIVERSAL-blokke finder du her.

Beregner af produktmængde

Blokke

Paller
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Bloklim

I sæk, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armatur

Type Meter mm
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Overliggere

Skøn over læs

Billæs Varernes vægt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal blokpaller Antal limpaller
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Antal bloklim i sæk, 25kg
{{ totalGlueBags }}

calc-product-murfor-info

Type mm calc-product-murfor-rolls
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}

Nyttige links