Vægge af bauroc VÆGELEMENTER

GENERELT

bauroc VÆGELEMENT er en armeret letbetonplade med en længde på op til 6 m, som kan bruges til at bygge de ikke-bærende monterbare inder- og ydervægge. Bygningens bærende konstruktion består af bærende stolper, bjælker og gitterdragere. Elementerne monteres vandret og fastgøres i enderne til beton- eller stålstolper i den bærende konstruktion eller på specielt konstruerede støttestolper. Til ydre vægge anbefaler vi mindst 250 mm tykke vægelementer med estimeret varmetransmissionskoefficient U = 0,57 W/(m²K).

Bredde, mm Højde, mm Maks længde, m Brandmodstand, EI Brandmodstand, EI-M U-værdi, W/m²K)
375 600 6 EI 240 EI-M 180 0,4
300 600 6 EI 240 EI-M 180 0,49
250 600 6 EI 240 EI-M 180 0,57
200 600 6 EI 240 EI-M 90 0,7
150 600 6 EI 240 0,9

Ved opbygning af vægge, der kræver brandmodstand, skal der enten anvendes fastgørelsesankre i samlingen eller yderligere brandbeskyttelse på væggennemtrængende fastgørelsesdele. Vægelementer fås i to forskellige varianter – elementer, der opfylder EI-kravene og elementer, der opfylder EI-M-kravene. Ved opsætning af EI-brandvægge kan monteringen udføres med enten bauroc LETBETONLIM eller tætningsbånd, og ved opsætning af EI-M-brandvægge skal montering af elementerne udføres med bauroc LETBETONLIM.

Brandmurer og brandvægge anbefales generelt at projektere og bygge som ikke-bærende EI- eller EI-M vægge. Hvis husets bærende vægge er pålagt med kravet om brandmodstandskrav, skal de bærende stolper opfylde det krævede R-krav, f.eks. R-120.

Til fastgørelse af elementer på bærende stolper er der forskellige muligheder, f.eks. med fastgørelse til fugen eller fastgørelse gennem elementvæggen. Fordelen ved fastgørelse i fugen er, at fastgørelsesanker ikke behøver ekstra beskyttelse med brandmaling. Specielle fastgørelsesdele til letbetonelementer kan bestilles hos os.

bauroc VÆGELEMENTER er lavet af letbeton med tørdensitet 500 ±30 kg/m³. Som standardværdi skal tørdensitet ganget med 1,1 anvendes til beregning af vægvægten, dvs. 550 kg/m³.

bauroc VÆGELEMENTER er ordrevarer og laves kun efter ordrer. Leveringstid er normalt 5–7 uger efter bekræftet ordre.

VANDRET PLANLÆGNING

Akselafstanden mellem bærende stolper anbefales af være 6000 mm, hvilket svarer til den maksimale længde af bauroc VÆGELEMENTERNE. Elementvæggen anbefales at fastgøres på den ene side af bærestolpen, ikke mellem stolperne, som vist i nedenstående figur. Ved udformning af ydre vægge skal elementerne være på ydersiden. Når elementerne er fastgjort til bærende stolper, skal støttefladen være mindst 100 mm.

Hvis afstanden mellem bærende stolper er mere end 6 m, skal der opsættes ekstra støttestolper. Elementer længere end 6 m kan ikke fremstilles. Når du placerer mellemliggende stolper, skal du tage højde for bauroc VÆGELEMENTERS standardlængde, tabellen over standardlængderne kan findes her.

VÆGHJØRNE

Da elementets maksimale længde er 6 meter, skal akselafstanden mellem hjørnestolperne være mindre end 6000 mm. Den nøjagtige position af hjørnestolpen afhænger af tykkelsen på den valgte elementvæg samt dimensionerne af stolpens tværsnit. Billedet nedenfor viser den anbefalede afstand mellem hjørnestolperne, hvis vægtykkelsen er 250 mm og stolpernes tværsnit er 250×250 mm.

ELEMENTERNES STØRRELSE

Produkter i standardstørrelser
Allerede i bygningens designfase skal det bemærkes, at bauroc VÆGELEMENTERNE er tilgængelige i standardlængder mellem 1200-6000 mm i 200 mm trin. Elementets standardhøjde er 600 mm og tykkelse 150, 200, 250, 300 og 375 mm.

Elementets faktiske længde er lidt mindre end modulstørrelsen (6,0 m), fordi præcis skæretrin er 199 mm. Så et 6,0 m vægelement er faktisk 5969 mm. En sådan forskel i længden er nødvendig til montering af elementerne, og et passende mellemrum skal også senere være mellem elementerne. Under projektering skal modulstørrelser og trin på 200 mm anvendes.

Tabellen med standardstørrelser på elementlængder findes her.

Produkter i specialstørrelser
Hvis det er nødvendigt er det også muligt at fremstille elementer i specielle størrelser, men deres kvm-pris er højere i forhold til elementerne i standardstørrelser, da fremstilling af sådanne elementer kræver ekstra arbejde og planlægning.

Ikke-standardlængde – alle længder på elementet, der adskiller sig fra standardlængden, er mulige (maks 6,0 m).

Ikke-standardhøjde – udover standardhøjden på 600 mm fremstiller vi også 300 mm vægelementer.

Tykkelsen af vægelementerne er kun tilgængelig i standardversionen, dvs. 150, 200, 250, 300 og 375 mm.

Specialformede elementer
I tilfælde af specialdesignede elementer med f.eks. dørhuller eller ender i en anden vinkel end ret, er det muligt at designe og fremstille disse elementer med specielle rammer.

Elementerne er fremstillet og leveret under alle omstændigheder i standard design (et retvinklet parallelepipedum), men den specielle ramme gør det muligt at skære den nødvendige specielle forme på byggepladsen, så bygherren kun skal skære letvægtsbeton og ikke behøver at bruge skæreværktøjer til stålrammen.

Undgå at bruge elementer i specialstørrelser og -former under designfasen, hvis det er muligt.

I stedet for vægelementer i specielle størrelser og former er det normalt lettere og billigere at bruge vægblokke i den passende bredde og projektere specielt formede vægdele som blokvægge, som vist på billedet i næste afsnit.

LODRET PLANLÆGNING

bauroc vægelementer skal understøttes på faste overflader inden for hele længden af elementet. Ydervægge skal have betonsokkel, fortrinsvis mindst 300 mm i højden. Elementer til bygningens indvendige vægge kan også placeres direkte på betongulvet. Alle elementer skal fastgøres på bære- eller støttekonstruktionen.

For at vurdere fundamentets og/eller betongulvets nødvendige bærekraft skal vægvægten beregnes ud fra vægdensiteten 550 kg/m³ som standardværdi.

Højden af vægdelen af elementerne skal være tilvejebragt som N×600 mm, som følger elementernes standardhøjde på 600 mm. Hvis det er nødvendigt, kan den tilladte specialhøjde på 300 mm også bruges.

Trekantede gavle anbefales at projekteres som bauroc blokvægge, der lægges på elementerne og er lige så brede.

PLANLÆGNING AF ÅBNINGER

Der er to enkle regler til udformning af dør- og vinduesåbninger i elementvægge:

  • De lodrette positioner og højder af åbningerne skal nøjagtigt følge elementernes højde.
  • Bredden og de vandrette positioner af åbningerne skal følge 200 mm intervaller, som muliggør brugen af foretrukne standardelementer ved bygning af åbninger. Placering af åbningerne skal følge minimumslængden på standardelementerne 1200 mm.

Mellem to åbninger ved siden af hinanden anbefaler vi at bruge et langt element, der er fastgjort på stolpen mellem åbningerne. De lodrette sider af åbningerne anbefales at dækkes med vinkeljern, som skal fastsættes ekstra både under og oven på åbningen.

Mindre åbninger, f.eks. gennemføringer til kabler og rør kan bores direkte gennem elementvæggen under hensyntagen til væggens modstandsdygtighed over for brand. For at undgå skader på elementerne kan vi anbefale passende steder til gennemføringer i hvert enkelt projekt.

SPECIALLØSNINGER

Specialløsninger er f.eks. mulige vægelementer i specielle størrelser. Hvis standardstørrelser og typeløsninger ikke er egnede af en eller anden grund, kontakt os, og vi kan i fællesskab udvikle egnede specialløsninger. Du skal altid antage den maksimale længde af elementerne 6 m og højden 600 mm, større specialelementer kan ikke fremstilles.

Selv om specialløsninger er mulige, anbefaler vi altid at bruge standardstørrelser og ovenfor beskrevne typeløsninger, der gør konstruktionen nem og billig.

Detaljer pr. 11.07.2018.