bauroc LOFTSELEMENT/ TAGELEMENT

Ud over blokke og overliggere tilbyder bauroc også loftselementer.

bauroc LOFTSELEMENT er en armeret porebetonplade, der kan anvendes som bærende og varmetæt element i mellemloft- og tagkonstruktioner i privathuse. Loftselementer lader sig også anbringe skråt, dermed kan de også anvendes til huse med sadeltag.

Leveringsfrister

bauroc LOFTSELEMENTER fremstiller vi kun på bestilling, og den forventelige leveringstid kan vi angive ved afgivelse af bestilling, som regel ligger leveringstiden mellem 3 uger og 2 måneder efter ordrebekræftelse.

Dimensioner for loftselementerne

Bredden af bauroc LOFTSELEMENTERNE er 600 mm og højden 250 mm.
bauroc LOFTSELEMENTER fremstilles med en bestemt længde. Loftselementernes maksimale længde er 6,0 meter; dette betinges af målene for de til fremstilling af porebeton anvendte forme. I tabellen angives længderne for typeelementer, hvis leveringstid andrager 3-5 uger. Efter aftale med fabrikanten kan der også fremstilles elementer med forskellig længde (i trin af 200 mm) såvel som smallere elementer.

Ud over 600 mm bredde paneler fremstiller vi også halvt så bredde, 300 mm bredde paneler, der er beregnet til anvendelse mellem to 600 mm bredde loftspaneler eller som yderste panel i en række. 300 mm loftspaneler har altid den ene side med not, mens den anden er enten med fer eller helt plan.

De konkrete mål skal præciseres hos fabrikanten eller dennes repræsentant.

Figur. Varianter af 300 mm bredde loftspaneler.

Tekniske data for bauroc LOFTSELEMENTER

Bredde
(mm)
Højde
(mm)
Længde af en typeplade
Modul
/faktisk (mm)
 600   250 2,4 /
2387
2,6 /
2586
2,8 /
2785
 3,0 /
2984
3,2 /
3183
3,4 /
3382
3,6 /
3581
3,8 /
3780
4,0 /
3979
4,2 /
4178
4,4 /
4377
4,6 /
4576
4,8 /
4775
5,0 /
4974
5,2 /
5173
5,4 /
5372
5,6 /
5571
5,8 /
5770
6,0 /
5969
Vægt af en plade (kg)  248 268 289 310 330  351 371 393 417 438 463 484 510 536 563 588  615  638  665
Bæreevne   4,0 kN/m²
Tørdensitet 525 ± 25 kg/m³
 λ10,dry 0,13 W/mK

Loftselementernes bæreevne

Elementerne er beregnet som bærebjælker understøttet på enden og også armeret således, at en sikker bæreevne kan garanteres. Elementerne opfylderne kravene i normen EN 12602:2008. Elementernes bæreevne er 4 kN/m². Det drejer sig om ligeligt fordelt belastning, hvormed et mellemloftselement eller tagkonstruktionselement kan belastes ud over elementets egenvægt. På grundlag af deres bæreevne er bauroc LOFTSELEMENTERNE sammenlignelige med stålbetonelementer. Elementernes vægt er imidlertid kun den halve.

Gennembrud og skæring af loftselementer

Elementerne må ikke afkortes, eftersom der ved elementernes ender på tværs er anbragt forankringsstave til at garantere den bæreevne, som elementerne skal have. Gennemføringer af kloakerings- og ventilationsrør bør fornuftigvis projekteres i elementernes fuger. Langs elementkanterne findes en 100 mm bred zone, hvori egnede huller til rørgennemføringer kan bores. Udførelse af større indsnit samt boring af huller er forbudt uden aftale med fabrikanten herom!

Understøttelsesflader for loftselementer

Hvor loftselementer støtter på vægge, er understøttelsesfladens mindste længde 90 mm (undtagelse: hvor der støttes på stålbjælker, kan man nøjes med 75 mm). Statikeren skal ved beregning af understøttelsesfladens længde gå ud fra styrkeværdier og belastninger for de materialer, der skal anvendes. Det er formålstjenligt for ydervægge at indregne støtteflader med større længde.

Langsgående fuger mellem loftselementerne

Som gengivet på figuren har elementkanterne noter med forskellig bredder. Ved montering af loftselementerne skal man være opmærksom på, at alle loftselementerne anbringes i samme retning – den store og den lille not skal sættes sammen i fugen. Efter montering af loftselementerne anbringes en tilsvarende fugearmering, og fugerne fyldes med en egnet betonblanding. Det beregnede behov for betonblanding er 0,01m³ betonblanding for hver kvadratmeter elementoverflade.

Anvendelsen af fuge- og ringarmering samt mørtel sikrer, at det af bauroc LOFTSELEMENTER fremstillede mellemloft fungerer som en samlet og stiv plade. Diameter og position af den anvendte armering fastlægges ved den statiske beregning og angives på mellemloftets byggetegning.
Det er også muligt at indlægge elkabler og vandrør i fugerne.