bauroc VÆGELEMENT

bauroc VÆGELEMENT

Ved bauroc VÆGELEMENTET drejer det sig om en armeret porebetonplade, der kan anvendes til opførelse af bygningers ikke-bærende, montérbare inder- og ydervægge. Elementerne anbringes vandret, kontaktfladen påføres bauroc -TYNDLAGSMØRTEL, som tætner de vandrette fuger, og elementerne fastgøres ved enderne til en bærende konstruktion (til beton- eller stålpiller). Til anbringelse anvendes et særligt griberedskab til elementer.

Anvendelsesområde

Hovedanvendelsesområderne er brandmure (EI) samt slagfaste brandmure (EI-M fra en vægtykkelse på 200 mm) i industri- og logistikhaller såvel som landbrugsbygninger.bauroc VÆGELEMENTERNE er også egnet til opførelse af inder- og ydervægge for alle andre opvarmede og kolde rum. bauroc -elementvægge, som er 250 mm eller tykkere, behøver i industribygninger som regel ingen varmeisolering, for en elementvæg med en tykkelse på 250 mm er varmetransmissionskoefficienten U=0,57W/m²K.

bauroc VÆGELEMENTERNES fordele

– Brandfaste. Alle vægge af bauroc VÆGELEMENTER svarer til brandfasthedsværdien EI240.
– Slagfast. På grund af armeringsnettet i vægelementet er vægge af bauroc VÆGELEMENTER slagfaste.
– Beskeden vægt. Elementvægge indendørs behøver som regel intet fundament og kan umiddelbar opføres på betongulvet.
– bauroc VÆGELEMENTERNES rumfang forøges ikke ved opvarmning i solskin.
– bauroc VÆGELEMENTERNES har gode lyddæmpende egenskaber. Den ikke slutbearbejdede, rå elementoverflade sikrer ringe støjreflektion, hvilket er særlig vigtigt i industribygninger, hvor maskiner skaber støj.
– Ikke slutbearbejdede vægge af bauroc VÆGELEMENTERNES er gode til at regulere fugtighedsforholdene i bygningen.
– Vægge monteret af bauroc VÆGELEMENTER  kan efterlades ubearbejdede såvel inden- som udendørs. Skulle en slutbearbejdning alligevel behøves af æstetiske grunde, kan væggene belægges med kalkmaling eller sprøjtepuds. Indendørs kan man også anvende latexmaling.
– Takket være bauroc-porebetonens gode varmeisolerende evne behøver ydervægge på industri- og landbrugsbygninger opført af bauroc VÆGELEMENTER på 250 mm eller bredere som regel ingen yderligere varmeisolering. For en elementvæg med en tykkelse på 250 mm er varmetransmissionskoefficienten U=0,57W/m²K.

Leveringsfrister

bauroc VÆGELEMENTER lagerføres ikke, og vi fremstiller dem kun på bestilling. Den forventelige leveringstid kan vi angive ved afgivelse af bestilling, som regel er leveringstiden 5-8 uger efter ordrebekræftelse.

Form og dimensioner for vægelementerne

Alle bauroc VÆGELEMENTERNES sideflader er glatte, vægelementernes højde er 600 mm og tykkelserne 150, 200, 250, 300 eller 375 mm. bauroc VÆGELEMENTERNE fremstiller vi i længder fra 1,2 m op til 6,0 m (i trin på 0,2 m). Efter aftale kan der også fremstilles vægelementer med en bestemt længde netop til Deres byggeprojekt.

Tekniske data for bauroc VÆGELEMENTER

Vægelementerne fremstilles af porebeton med en gennemsnitlig tørdensitet på 525 kg/m³ (±25 kg/m³). Et vægelement rummer to armeringsnet, som sikrer elementet dets nødvendige styrke og sikkerhed. Den specifikke varmeledningsevne λ10,dry =0,13 W/(m²K).

Tabel. Tekniske data for bauroc VÆGELEMENTER

Bredde / højde / længde, mm Vægt, kg Brandfasthed,
EI
Brandfasthed,
EI-M
Varmetransmission ved 5% fugtighed Anvendelsesområde
150 / 600 / 6000 381kg EI 240 0,9 W/(m²K) Brandmure EI240, som ikke behøver at opfylde slagfastheds-klassekravene
200 / 600 / 6000 506kg EI 240 EI-M 90 0,7 W/(m²K) Brandmure klasse EI-M 90 / EI 240
250 / 600 / 6000 626kg EI 240 EI-M 180 0,57 W/(m²K) Brandmure klasse EI-M 180 / EI 240, egnet til ydervægge, U=0,57… 0,49 (fugtighed 5%…1%)
300 / 600 / 6000 747kg EI 240 EI-M 180 0,49 W/(m²K) Brandmure klasse EI-M 180 / EI 240, egnet til ydervægge, U=0,49… 0,41 (fugtighed 5%…1%)
375 / 600 / 6000 929kg EI 240 EI-M 180 0,4 W/(m²K) Brandmure klasse EI-M 180 / EI 240, egnet til ydervægge, U=0,4…0,33 (fugtighed 5%…1%)

Skæring af vægelementer og gennembrud

Vægelementer må ikke afkortes, eftersom vægelementets armeringsnet dermed beskadiges. Til fremstilling af døråbninger skal man anvende kortere vægelementer ved siden af døråbningen, åbningen overspændes for oven med et længere vægelement. Ved projektering af mindre åbninger og gennembrud konsultér venligst med baurocs specialister.

Montering af vægelementer

Under det nederste vægelement skal hydroisolering ubetinget anbringes. Det første vægelement anbringes på fundament, sokkelvægelement eller betonunderlag, hertil anvendes murmørtel, som udjævner underlagets ujævnheder. De efterfølgende elementer bindes med bauroc-TYNDLAGSMØRTEL. Vægelementer fæstnes med enden til beton- eller stålpiller. De kan få nærmere oplysninger ved at tage kontakt til en af baurocs specialister.