bauroc-OVERLIGGERE

bauroc-OVERLIGGERE

bauroc-OVERLIGGEREN er en bærebjælke med glatte flader fremstillet af porebeton med retvinklet tværsnit, hvis styrke sikres af et rumligt armeringsgitter inden i overliggeren. Overliggeren opfylder kravene i den harmoniserede norm og er CE-mærket. bauroc-OVERLIGGEREN fremstilles af porebeton med en tørdensitet på 525 kg/m³ og er beregnet til at dække over åbninger i bauroc-blokvægge. Overliggeren fungerer som bærende element med en bestemt understøttelsesafstand og er i stand til at optage en bestemt, ligeligt fordelt linear belastning. Det anbefales ikke at belaste overliggere med koncentrerede belastninger. Overliggerne er således armeret, at loftselementer i de fleste tilfælde kan lægges umiddelbart oven på overliggeren uden nogen yderligere række blokke.

Mål

Overliggerne fremstilles i tykkelser svarende til bauroc-blokkene, og deres højde er 200 mm (højden af én blok), 400 mm (højden af to blokke) eller 600 mm (højden af tre blokke).

Overliggere (bærende)

Fra en tykkelse på 150 mm er alle overliggere anvendelige som bærende elementer i murværk. Bæreevnerne og andre tekniske data for overliggerne finder du her.

Overliggere (ikke-bærende)

Alle overliggere med en tykkelse på 100 mm og også de bauroc-OVERLIGGERE, som er 150 mm brede og 1,2 m lange, er ikke-bærende og er beregnet til at dække over åbninger i ikke-bærende bauroc-skillevægge. bauroctager intet ansvar for eventuelle følger af en uhensigtsmæssig anvendelse af disse overliggere. Eftersom disse overliggere er lette, behøves ingen løftemekanismer til deres indbygning.

Tabel 1. De typiske mål for bauroc-OVERLIGGERE

Længde (mm) 1000 1200 1400 1600 2000 2400 3000 3600 4000 4400 5200 6000
Bredde x højde(mm) bredden af åbningen, mm / Bæreevne kN/m
75× 200 1000-
100 × 200 1000/- 1300/- 1700/- 2000/-
100 × 260 800/- 1000/- 1200/- 1600/-
125 × 200 1000/13,4 1300/10 1700/5 2000/3
150 × 200 950/10 1200/20 1600/20
150 × 400 1200/25 1600/20 1900/20 2500/15
200 × 200 950/20 1200/25 1600/20 2000/20 2500/15
200 × 400 1200/30 1600/30 1900/25 2500/20 3100/15 3500/15
200 × 600 4600/12 5400/11
250 × 200 950/20 1200/25 1600/20 2000/20 2500/15
250 × 400 1200/30 1600/30 1900/30 2500/25 3100/20 3500/20 3800/20
250 × 600 4600/18 5400/13
300 × 200 950/20 1200/25 1600/25 2000/25 2500/15
300 × 400 1200/30 1600/30 1900/30 2500/30 3100/20 3500/20 3800/20
300 × 600 4600/20 5400/15
375 × 200 1200/25 1600/25 2000/25 2500/15
375 × 400 1200/30 1600/30 2000/30 2500/30 3100/25 3500/25 3800/25
375 × 600 4600/25 5400/25
400× 400 1200/30 1600/30 2500/30 3100/25 3800/25
400× 600 4600/25 5400/25
500 × 200 1200/25 1600/25 2000/25 2500/15
500 × 400 1200/30 1600/30 2000/30 2500/30 3100/25 3500/25 3800/25
500 × 600 4600/25 5400/25

Betegnelse

På overliggernes ender er der anbragt farvede markeringer med angivelse af overliggerens mål og indbygningsretning.

Forarbejdning

Ved indbygning af overliggere ved hjælp af en kran eller anden løftemekanisme skal båndstropper anvendes. Mindre overliggere kan også indbygges udelukkende med håndkraft. Ved indbygning skal man være opmærksom på markeringen på enden af overliggeren. Pilen skal pege nedad, og teksten skal have den rigtige retning.

Det er forbudt at indbygge overliggeren i en forkert retning (pilen peger opad eller til siden).

Overliggerens ender skal mindst strække sig 250 mm (300 mm anbefales) ud over åbningens kanter. Ved lange overliggere kan det være nødvendigt at forøge længden af overliggerens understøttelsesflade. Overliggernes understøttelsesflader skal være opbygget af hele blokke. Understøttelsefladens blokke har altid hele fugen udfyldt med bindemiddel. Også overliggeren fæstnes til murværket med bauroc-tyndlagsmørtel i hele fugens bredde. Hvor det er muligt anbefaler vi anvendelse af overliggere med en højde på mindst 400 mm. Sådanne overliggeres bæreevne er mere optimal, og bøjningerne kan formindskes.

Det er forbudt at afkorte overliggere, at udbore huller og noter i overliggerne eller på nogen anden måde at ændre overliggerens tværsnit

Bæreevnerne og andre tekniske data for overliggerne finder du her.

Beregner af produktmængde

Blokke

Paller
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Bloklim

I sæk, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armatur

Type Meter mm
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Overliggere

Skøn over læs

Billæs Varernes vægt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal blokpaller Antal limpaller
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Antal bloklim i sæk, 25kg
{{ totalGlueBags }}

calc-product-murfor-info

Type mm calc-product-murfor-rolls
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}