bauroc GREEN

bauroc GREEN-letblokke er fremstillet af porebeton med særlig lav miljøpåvirkning, hvilket er blevet muligt ved erstatning af cement og kalk med genbrugsråstoffer i produktets opskrift. Anvendelsen af sekundært råstof er særdeles bæredygtig optræden set i forhold til miljøpåvirkningen. For det første spares naturen for udvinding af de til fremstilling af kalk og cement nødvendige råstoffer. Og for det andet mindskes mængden af affald til lossepladsen, hvilket er et skridt i retning af den cirkulære økonomi.

GREEN-blokke er bestillingsprodukter med en leveringstid på 2-3 uger.

Anvendelsesområde

bauroc GREEN-blokke anvendes til opførelse af sådanne vægge, hvor det er vigtigt at opnå en så lav miljøpåvirkning som muligt, og hvor man til bygningen søger at få BREAAM-, LEED- eller anden certificering for bæredygtige bygninger.

GREEN-blokke egner sig til opførelse af bærende og ikke-bærende inder- og ydervægge. Materialets gennemsnitlige tørtæthed er 475 kg/m³ og trykstyrken fb=2,1 N/mm² (2,1 MPa). GREEN-blokke fremstilles i 4 forskellige mål, se måltabellen herunder.

Konkurrencefordele

GREEN-blokkenes drivhuspotentiale (Global Warming Potential, GWP) ved fremstillingen er kun ca. 50 kg CO₂e/m³, hvilket er en rekordlav værdi på verdensplan. CO₂-fodsporet på 121…. 180 kg CO₂e/m³ fra alle bauroc-blokkenes fremstilling er væsentligt lavere, end det er tilfældet for alternative byggeblokke af sten (for eksempel lecablokke, hulblokke), samtidig har anvendelsen af sekundært råstof i opskriften på bauroc GREEN ført miljøpåvirkningen ned på et rekordlavt niveau.

Overensstemmelse og form

bauroc GREEN-letblokke er murblokke af kategori I, som opfylder kravene i den harmoniserede standard for mursten og er CE-mærkede. Det drejer sig om kasseformede mursten med glat overflade.

Montering

bauroc GREEN-letblokke er beregnet til montering på en tynd såkaldt limfuge, hvilket muliggøres af blokkenes glatte overflade og præcise mål. Til blokkenes opmuring anvendes bauroc bloklim (finmørtel). GREEN 200/250 og GREEN 200/300 blokke kan monteres på to måder, alt efter behov til opførelse af enten 200, 250 eller 300 mm tykke vægge.

Alle murværkets vandrette fuger skal være ordentligt fyldt med lim, og fugerne må ikke være tyndere end 1 mm eller tykkere end 3 mm. Ved opmuring af kortere og mindre belastede vægge kan man undlade at udfylde murværkets lodrette fuger, ved opmuring af længere og mere belastede vægge anbefales også at udfylde murværkets lodrette fuger. Murværk med udfyldte lodrette fuger er allerede lufttæt, inden væggen er færdigbehandlet (væggen er uden puds). Til opnåelse af det bedste slutresultat anbefaler vi at armere murværket. Flere oplysninger om armering finder du her.

Mål

Produkt Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm) Vægt (kg/stk)
GREEN 200/300 600 200/300 300/200 23,1
GREEN 200/250 600 200/250 250/200 19,2
GREEN 150 600 150 400 23,1
GREEN 100 600 100 400 15,4

Mængdemæssig beregning

Produkt stk/m² stk/palle m³/palle m²/palle Pallens vægt, kg
GREEN 200/300 5,6/8,3 40 1,44 7,20/4,80 1000
GREEN 200/250 6,7/8,3 48 1,44 7,20/5,76 1000
GREEN 150 4,17 40 1,44 9,60 1000
GREEN 100 4,17 60 1,44 14,40 1000

 

Væggens tykkelse, mm limforbrug (kg/m²) Ved brug af Murfor-armering limforbrug (kg/m²) forsænket stålarmering Murfor® armatur type    Murfor® armatur forbrugsnorm løbende m/m²
300 mm 7,5 11,0 2 x Compact A-40 2,86
250 mm 6,5 10,0 2 x Compact A-40 2,86
200 mm (h=250) 4,2 7,7 1 x Compact A-80 1,43
200 mm (h=300) 3,6 7,0 1 x Compact A-80 1,43
150 mm 2,6 1 x Compact A-80 eller 1 x Compact A-40 1,43
100 mm 1,7 1 x Compact A-40 1,43

Beregner af produktmængde

Blokke

Paller
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Bloklim

I sæk, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armatur

Type Meter mm
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Overliggere

Skøn over læs

Billæs Varernes vægt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal blokpaller Antal limpaller
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Antal bloklim i sæk, 25kg
{{ totalGlueBags }}

calc-product-murfor-info

Type mm calc-product-murfor-rolls
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}