bauroc PLADE

baroc PLADE

bauroc PLADE-skillevægsplader fremstilles af porebeton med en tørdensitet på 535 kg/m³ og en trykstyrke på fb=4,5 N/mm² hergestellt. Pladerne fremstilles i fem forskellige tykkelser (150 mm, 125 mm, 100 mm, 75 mm, 50 mm).

Anvendelsesområde

bauroc -skillevægspladerne er beregnet til opførelse af Bærende og ikke-bærende skillevægge indendørs såvel i tørre som fugtige rum. Hvor de hertil svarende konstruktionskrav er opfyldt, kan man også anvende skillevægsplader ved opførelse af bærende konstruktioner. 100 mm, 125 mm og 150 mm plader må alle bruges til bærende vægge og 75 mm og 50 mm må bruges til ikke bærende vægge, alt efter hvilket konstruktionskrav der skal overholdes. Flerlags bauroc PLADE-skillevægge opfylder imidlertid også støjdæmpningskravene til bolig-skillevægge. Takket være deres gode brandfasthed er de meget velegnede til lukning af yderst forskellige installationsskakter (elevator-, rør-, kabelskakter osv.). De færdige vægge lader sig nemt færdigbearbejde, eftersom de straks er spartel- hhv. flisebelægningsklare.

Konkurrencefordele

Til forskel fra andre blokke (til opførelse af Bærende og ikke-bærende skillevægge) er bauroc PLADE-skillevægsplader lettere (en ringere belastning for fundament og mellemdæk) og har større mål, hvilket muliggør hurtigere fremskridt af byggearbejdet. Der behøves kun 4,17 stk bauroc PLADE pr. kvadratmeter.

Konformitet og form

bauroc PLADE-skillevægspladerne er mursten af 1. kategori, som opfylder kravene til mursten i den harmoniserede norm og er CE-mærket. Det drejer sig om kvaderformige mursten med glatte flader.

Forarbejdning

Takket være de store plademål sker opførelsen af skillevægge af bauroc PLADE-plader hurtigere end for alle andre blok- eller stenvægge. Til 1m² væg behøves der kun 4,17 skillevægsplader.
bauroc-skillevægsplader mures fast til hinanden med en tynd mørtelfuge af tyndlagsmørtel, det muliggøres af stenenes præcise mål og deres glatte overflade. Bindemiddelfugerne hærder hurtigere og giver væggen større styrke og stivhed. Hertil anvendes bauroc-tyndlagsmørtel, som har en trykstyrke på ≥10 N/mm². Alle murværkets vandrette og lodrette fuger skal omhyggeligt udfyldes med tyndlagsmørtel, og fugerne må ikke være tyndere end 1 mm og ikke tykkere end 3 mm.

Mål

Produkter Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm)
PLADE 150 600 150 400
PLADE 150/200 600 150 200
PLADE 125 600 125 400
PLADE 125/200 600 125 200
PLADE 100 600 100 400
PLADE 100/200 600 100 200
PLADE 75 600 75 400

Emballering og transport

Til transport pakkes skillevægspladerne på træpaller med målene 0,8 x 1,2 m. Til beskyttelse mod vejrliget er pallerne indpakket i termokrympende folie. Til identifikation af produkterne udstyres pallerne med kulørte klæbemærker. Der anvendes et gult klæbemærke til skillevægspladerne.

Kvantitativ beregning

Produkter kg/st st/m² st./palle m²/palle Tyndlags-mørtel-behov
(kg/m²)
PLADE 150 26,0 4,2  40 9,6 2,6
PLADE 150/200 13,00 8,3 80 9,6 4,5
PLADE 125 21,7 4,2 48 11,52 2,2
PLADE 125/200 10,8 8,3 96 11,52 3,8
PLADE 100 17,3  4,2 60 14,4 1,7
PLADE 100/200 8,7 8,3 120 14,4 3,0
PLADE 75 13 4,2 80 19,2 1,3

De tekniske data for bauroc PLADE-skillevægsplader finder du her.

Beregner af produktmængde

Blokke

Paller
{{ calcAlus(item, $index) }} {{ calcM2(item, $index) }} {{ calcM3(item, $index) }}

Bloklim

I sæk, 25kg
{{ calcGlueBags(item, $index) }}

Armatur

Type Meter mm
{{ calcMurforType(item, $index) }} {{ calcMurforAmount(item, $index) }}

Overliggere

Skøn over læs

Billæs Varernes vægt, kg
{{ totalTrucks }} {{ totalTransportWeight }}
Antal blokpaller Antal limpaller
{{ totalBlockBases }} {{ totalGlueBases }}
Antal bloklim i sæk, 25kg
{{ totalGlueBags }}

calc-product-murfor-info

Type mm calc-product-murfor-rolls
{{ murforItem.type }} {{ murforItem.meters }} {{ murforItem.rolls }}