Brandfasthed

bauroc-porebeton er et ikke-brændbart materiale, som er særlig godt til at modstå påvirkningerne fra høje temperaturer i flere timer. bauroc-porebeton hører til i brandfasthedsklasse A1. Porebetonen kan også udstå en kortvarig påvirkning af en meget høj temperatur, eftersom den porøse struktur beskytter materialet mod skader, som skyldes fordampende vand, og som er karakteristiske for almindelig beton.
En udtørring af ligevægtsfugtigheden nedad fører til, at porebetonen krymper. En større krympen finder sted mellem 200 – 300°C under en brand med flere timers varighed. Derefter forbliver krympningen konstant, indtil den igen begynder at stige ved omkring 700°C.
Eftersom varmen fra ilden trænger særlig langsomt ind i materialet, opstår der som regel kun ringe skader ved selv meget intens kortvarig brand. (igennem det ved porebetonfladens krympning fremkaldte netværk af revner, som ikke har indflydelse på materiales fasthedsegenskaber).
Ved fordampning af fysisk og kemisk bundet vand vil også materialets densitet mindskes under brand.
Ved temperaturstigning op til +700°C forbliver trykstyrken uændret. Først fra en højere temperatur falder trykstyrken retlinet, således at trykstyrken ved +800°C ligger på 50 % af udgangsværdien og ved +900 °C når nul

Tabel. Brandfasthed af bauroc-murværk

Murværkstykkelse
(mm)
Brandfasthedsklasse
500 REI 240
375 REI 240
300 REI 240
250 REI 240 REI 240
200 REI 240
150 R 120; EI 240
75 EI 120
50 EI 90