Vægpynt i bauroc-væggen

Galleri (4)

Den gode bearbejdelighed af bauroc-materialer skaber muligheden for at lave nogle af murens ornamenter i interiøret eller endda skabe unikke relieffer af billedhuggerens arbejde. Den eneste begrænsning er kundens fantasi og kunstnerens kompetence.