Montering af bauroc ELEMENT/Plade

Montering af bauroc ELEMENT / Plade

 

  

Bestem skillevæggens placering og marker den på væggene og på gulvet. Tjek jævnheden af underlaget og udjævn hvis nødvendigt. For at gøre opførelsen af væggen nemmere, fastgør en lodret støtte til den eksisterende væg og et bræt til gulvet. Følg instruktionerne på emballagen og bland bauroc skillevægsplade-lim færdig.

  

Lim et lag af murfolie lige så bredt som skillevægsplader fast til gulvet (man kan også bruge to lag af murpap i stedet). Med en limske påfør limen som et jævnt lag på murfolien samt på kanten af skillevægspladen. Sørg for, at pladekanten i fuldt omfang godt er dækket med lim. Hvis underlaget har større ujævnheder, kan den første række monteres med murmørtel

  

Stil den første skillevægsplade hvor den skal være og bank den på plads med en gummihammer. Påfør limen på kanten af den anden plade og stil den tæt mod den første plade. For at fastgøre pladerne til hinanden, slå et bauroc fugesøm ind i den lodrette fuge. På denne måde kan pladerne ikke bevæge sig før limen er blevet tør, og det er nemmere at opføre væggen i lod og vater.

  

For at fastgøre skillevæg til den eksisterende væg, brug en aluminiumsstav eller vinkelbeslag, som du skal slå ind i væggen i en vinkel på 45°. Efter du er færdig med hver pladerække, slib eventuelt væggens øverste flade med et slibebræt og visk løst støv og fnug af. For at starte med at lægge den næste række, påfør nu pladelim på blokrækkens overflade med en limske.

  

Vægge  højere end 3 m anbefaler vi at armere med Murfor-armeringen. I bauroc ELEMENT/PLADE væg anbefaler vi at armere den første, den sidste og derimellem hver anden fuge.

  

For at danne et forbandt, start med at lægge den anden række med en smallere skillevægsplade. For dette sav pladen i to lige store stykker med en elektrisk eller håndsav. Påfør limen på kanten af pladen og stil den på plads. Ved hjælp af vaterpas og gummihammer juster pladen nøjagtigt på plads. Dernæst fortsæt med at lime skillevægsplader ved at stille dem tæt mod hinanden.

  

Over åbningen anbefaler vi at bruge bauroc OVERLIGGER i en passende størrelse. Påfør limen på murværket på overliggerens støtteflader og stil den på plads.

  

I ikke-bærende vægge kan man over op til 1 m brede åbninger bruge to ELEMENT-skillevægsplader, som limes sammen i midten af åbningen. Først byg en midlertidig støtteramme af brædder over åbningen, dernæst påfør limen på murværket (man påfører ikke limen på den midlertidige støtteramme!) og stil ELEMENT-pladerne på plads. Du kan fjerne støtterammen efter limen er blevet tør

  

Sav pladerne til den sidste række i passende størrelse og sørg for at der bliver en tilstrækkelig spalte mellem loft og væg. For at fiksere væggen midlertidigt, slå kiler ind mellem loft og væg. Vi anbefaler at bruge et fjederbeslag til ekspansionsfuge for at fastgøre væggen til loftet. Derefter udfyld spalten med montageskum. Når skummet er blevet tør, fjern kilerne og skær det overskydende skum væk.

 

Som et alternativ til bauroc POREBETONLIM kan man ved opførelse af ikke-bærende vægge også bruge bauroc EASYFIX lim. Limen påføres ind i fugen enten som en tykkere eller to tyndere skumstribe. Man skal bruge en limpistol beregnet til skumlim, som forhindrer skummet til at ekspandere inde i fugen.

  

For at fastgøre bauroc væg til en krydsende betonvæg, kan man enten bruge et armeringsjern eller et fjederbeslag/vinkelbeslag til ekspansionsfuger.